top of page
Visitt vum Losch Digital Lab
Visitt vum Losch Digital Lab

Fri, 10 Jun

|

Roeser

Visitt vum Losch Digital Lab

Registration is closed
See other events

Zäit & Standuert

10 Jun 2022, 09:00 – 11:00

Roeser, Kockelscheuer, Roeser, Luxembourg

Iwwert den Evenement

Mir ginn ëmfaang duerch de Roman Entinger an d'Julie Authelet fir eng Presentatioun vun den Aktivitéiten an Objektiver vum Losch Digital Lab, eng Presentatioun vun hirer Software "Savvy Mobility", esou wéi fir eng oppen Diskussioun iwwert d'Mobilitéit generell.

Accès : parking limité. Eng Navett zirkuléiert tëschent dem P+R Kockelscheier an dem Lab. An tëschent dem P+R Kockelscheier an der Gare Leideleng gëtt et och e Bus.

***

Nous serons accueills par Roman Entinger et Julie Authelet pour une présentation des activités et objecitfs du Losch Digital Lab, pour une présentation de leur logiciel "Savvy Mobility", ainsi qu'une discussion ouverte sur la mobilité.

Accès: le nombre de parking est limité. Or, une navette circule entre le P+R Kockelscheuer et la zone, et il y a également un bus entre Leudelange Gare et le P+R Kockelscheuer.

***

We will be welcomed by Roman Entiger and Julie Authelet for a presentation of the Losch Digital Lab's activities and objectives, a presentation of their software "Savvy Mobility" as well as for an open discussion on mobility in general.

Access: the number of parking lots available is limited. However, a shuttle bus runs from P+R Kockelscheuer to the zone, and there also is a bus connection between Leudelange Gare and P+R Kockelscheuer.

https://loschdigitallab.lu

Share this event

bottom of page